ADBC

Golden Days Festival

Hvert år går Golden Days på opdagelse i et nyt kapitel af vores fælles fortid. Over 17 sensommerdage byder vi publikum velkommen til mere end 200 arrangementer over hele Storkøbenhavn.

Hvert år går Golden Days på opdagelse i et nyt kapitel af vores fælles fortid. 1. Verdenskrig, 70’erne, 30-året for Murens fald, Historiens B-sider, ungdom eller Antikken. Golden Days er et kulturhistorisk fyrtårn i det storkøbenhavnske kulturlandskab, der hver år i september sætter festivalen nålen i et nyt afsnit af eller et særligt perspektiv på vores fælles fortid. Med festivalen undersøger vi det, vi er rundet af, det vi deler og det vi stadig skaber – vores kulturhistorie.

Over 17 dage i september inviterer Golden Days alle nysgerrige borgere og besøgende i Storkøbenhavn til en stor, kalejdoskopisk formidlingsfestival. Med et program på mere end 200 arrangementer undersøger vi sammen med over 100 samarbejdspartnere årets tema gennem en unik kombination af klassisk dannelse, ny viden og originale oplevelsesformater. Her kan de mellem 35.000 – 50.000 publikummer gå på opdagelse i årets tema gennem bl.a. foredrag, filmvisninger, debatter, koncerter, samtaler, udstillinger, vandringer, og performances.

Festivalen lader historiens iboende fascinationskraft tale for sig selv og sætter kulturhistorisk forskning og ny viden i spil gennem et omfattende, underholdende og horisontudvidende festivalprogram. På festivalen arbejder vi tværdisciplinært og aldrig alene. Golden Days skabes nemlig i samarbejde med en lang række at landets fremmeste kulturinstitutioner og aktører, der alle åbner deres udstillingsrum, arkiver, scener, sale og dansegulve for festivalens gæster. Sammen med vores samarbejdspartnere er det år efter år ambitionen at øge den almene interesse for historie og sikre adgang til viden, kunst og kultur gennem kvalitetsbårne oplevelser.

Golden Days formidles gennem kampagner, markedsføringsindsatser samt en trykt festivalavis, der tilbyder publikum det fulde programoverblik samt artikler, indspark og essays skrevet fx kunstnere, videnskabsfolk og meningsdannere.