ADBC

Sønderjysk ambassade pop-up

100-året for Genforeningen indtager København

Hvem?

Det Sønderjydske Præsidium

Hvad?

Koncept, projektledelse, kommunikation, event

Opgave: Genforeningen skal være en væsentlig og vedkommende historisk milepæl for hele landet

Hvordan formidler man 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark på en vedkommende og aktuel måde til hele landet? Det Sønderjydske Præsidium kom til ADBC med ønsket om at synliggøre Genforeningen 2020 overfor et sjællandsk publikum – og dermed overkomme både den geografiske og mentale distance mellem Sønderjylland og Sjælland. Ambitionen var at øge kendskabet til genforeningen som skelsættende historisk begivenhed for Danmark, dansk kulturliv og den nationale selvforståelse.

Løsning: Pop up-ambassade, sønderjysk festival og kalejdoskopisk historieformidling

Som centrum for markeringen stod Den Sønderjyske Ambassade - en pop op-installation på Thorvaldsens Plads, der dannede rammerne om et ambitiøst festivalprogram med talks, standup, radiobiograf, rap, børnekoncert, musik, foredrag, og byvandringer mm. Pladsen blev indhegnet for at markere, at her fandtes et stykke fysisk Sønderjylland midt i Hovedstaden. En art indenrigsambassade, der som fysisk manifestation med tematiserede grænser som fænomen og dannede rammen om markeringens moderne formidling af Sønderjyllands særegne historie. På pladsen blev forbindelsen til det sønderjyske desuden gjort ganske håndgribelig gennem en stor digital skærm, der sendte live fra Tøndermarsken – som et københavnsk vindue til grænselandets storslåede natur. Foruden programmet på ambassaden kunne publikum også opleve en række arrangementer på byens kulturinstitutioner, der undersøgte sønderjysk kultur og historie. Der var bl.a. arrangementer i hos bl.a. Cinemateket, De Kongelige Stalde og på Københavns Rådhus. På den sidste dag blev hegnet revet ned og pladsen – det lille stykke Sønderjylland – blev igen forenet med København.

Resultat: Bred folkelig appel og høj kunstnerisk kvalitet

Markeringen tiltrak knap 10.000 gæster, herunder Kronprins Frederik, der også fik udstedt et sønderjysk pas. Publikumstilfredsheden var på utrolige 9,5 ud af 10, og Genforeningen fik bred omtale i de nationale medier. I Tøndergade er en mindeplade for Genforeningen samt et gavlmaleri af det sønderjyske naturfænomen sort sol, skabt af den sønderjyske kunstner Søren Solkær, blivende aftryk af jubilæumsmarkeringen.