ADBC

THIS - et konferencebrand formes

Evaluering og scenarieudvikling for en konference og festival i støbeskeen

Hvem?

Fonden Roskilde Festival, THIS

Hvad?

Kommunikationsanalyse, brand audit og scenarieudvikling

Opgave: Hvordan ved man om et nyt brand er on-brand?

I 2018 var THIS en nystartet kreativitetskonference og en åben musik- og kulturfestival i krydsfeltet mellem kunst, kultur, medier og erhverv. Som en første-årsfestival med ambitiøse målsætninger ønskede THIS og Fonden Roskilde Festival en analyse og evaluering af kommunikationen og indsatsen. Var det nye konference- og festivalbrand on-brand?

Løsning: Store forventninger. Grundig analyse

Med en grundig evaluering af eventens eksterne kommunikation og afvikling sammenlignede ADBC arrangementets indhold med de forventninger, den eksterne kommunikation og markedsføring skabte. Blev de indfriet over for samarbejdspartnere og publikum?

Resultat: 9 udfordringer og 3 scenarier for fremtiden

Ni hovedudfordringer blev tydelige i forhold til at leve op til de løfter konferencens kommunikation og branding gav publikum og samarbejdspartnere. Evalueringen indeholdt derfor også tre scenarier THIS kunne arbejde med for at skærpe sit brand. Hvert scenarie indeholdt konceptidé, værdier, målgruppe, tonalitet, visuel identitet, kuratering, talere, værter og handlinger. Et af scenarierne var fx et strategisk skifte og skærpet fokus på udelukkende at være en B2B-konference, hvilket efterfølgende blev gennemført.