ADBC

Utzons arv og meningen med MADE

MADE by the Opera House - evaluering af dansk-australsk udvekslingsprogram

Hvem?

MADE, KADK, Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond

Hvad?

Evaluering, symposium

Opgaven: Kan vi blive bedre til at forvalte Utzons arv til kommende generationer?

MADE by the Opera House er et dansk-australsk udvekslingsprogram, der blev etableret i forbindelse med Sydney Operahus’ 40 års jubilæum i 2013. Efter fem år ønskede programmet en evaluering, der både kiggede tilbage på erfaringer, men også lagde en klar linje for årene frem mod 50-års jubilæet. Bar samarbejdet og programmet for arkitekt-, ingeniør-, og designstuderende i Danmark og Australien frugt, og hvordan kunne de så de rigtige frø til en ny generation af globale kreative?

Løsning: Symposium og samtale

En analyse blev til på baggrund af knap 20 kvalitative interviews i både Danmark og Australien med nøgleaktører som Operahuset i Sydney, studerende, værtsvirksomheder i Danmark og Australien. I forlængelse heraf tegnede et symposium i form af en langbordsmiddag med inspirationsoplæg linjerne for fremtidens udvekslingsprogram og satte gang i samtalen om programmets facetter, fordele og forbedringspotentiale med prominente navne som Indy Johar, Torben Klitgaard og Anders Lendager.

Resultatet: Opskriften på succes

Høj faglig relevans, frugtbare netværk og dedikerede studerende. Det er opskriften på MADE-programmets succes. Synligheden kan dog hjælpes på vej, bl.a. gennem partnerskaber, der styrker den danske forankring i projektet og en kommunikationsindsats, der gør potentialet i det tværfaglige samarbejde tydeligere. Det stod klart efter 30-siders evalueringsrapport og et symposium, der samlede feltets nøglepersoner fra KADK, BLOXHUB og arkitektbranchen.